UZYSKAJ WSPARCIE W ZAKRESIE:

DOFINANSOWANIA

oferuję kompleksową obsługę dofinansowań ze środków unijnych i krajowych, takich jak: na otwieranie działalności gospodarczej i rozwój firm, na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów, na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe

ODSZKODOWANIA

we współpracy z profesjonalną kancelarią Maximum Odszkodowań oferuję wsparcie w uzyskaniu odszkodowań z polisy OC sprawcy, z popis NW oraz z ZUS dotyczących m.in. wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, ślizgów i upadków w miejscach publicznych, błędów medycznych, kradzieży pojazdów (z AC) i wielu innych

WYBIERZ DOFINANSOWANIE DLA SIEBIE

Osoby fizyczne

podejmowanie działalności gospodarczej

Podmioty publiczne

gminy, powiaty, ośrodki kultury, biblioteki

Osoby fizyczne

program Czyste Powietrze program Moja Woda

Spółdzielnie i wspólnoty

Przedsiębiorcy

rozwój firm

Stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich

SKORZYSTAJ Z KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PROJEKTÓW

Opracowanie koncepcji

Wniosek o dofinansowanie

Koordynacja realizacji

Rozliczanie projektu

O MNIE

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku politologia, specjalność administracja samorządowa oraz administracja europejska.
Mam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej związanej głównie z pozyskiwaniem dotacji unijnych i krajowych, koordynowaniem projektów i rozliczaniem grantów. Od 10 lat pozyskuję też dotacje dla stowarzyszeń, z którymi współpracuję lub jestem ich członkiem. Posiadam 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową (kierownik biura/prezes zarządu) oraz 4-letnie w zarządzaniu gminą (wójt w kadencji 2014-2018).
Specjalizuję się w przygotowaniu koncepcyjnym, sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej, koordynacji oraz rozliczaniu wniosków o dofinansowanie ze środków m.in.: PROW 2014-2020, WRPO, FIO, WFOŚiGW, programów rządowych, PISOP, Wielkopolska Odnowa Wsi, samorządowych otwartych konkursów ofert i innych. Dla moich Klientów w ciągu pierwszego roku działalności firmy pozyskałam ponad 1 mln złotych dofinansowania.

1 mln złotych pozyskany dla Klientów

6 lat zarządzania ponad 8-milionowym projektem LGD Kraina 3 Rzek

10 lat pracy dla lokalnych stowarzyszeń

50 inwestycji koordynowanych w latach 2014-2018

WSPÓŁPRACUJEMY