POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

DOFINANSOWANIA

kompleksowa obsługa dofinansowań ze środków unijnych i krajowych na projekty twarde zadania inwestycyjne; oraz projekty miękkie – imprezy kulturalne i edukacyjne, integrację społeczną, warsztaty, szkolenia, rozwój zasobów ludzkich, współpracę partnerską i inne

UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe w ramach oferty grupy ubezpieczeniowo-finansowej AVIVA

ODSZKODOWANIA

wsparcie w uzyskaniu odszkodowań z polisy OC sprawcy, z popis NW oraz z ZUS dotyczących m.in. wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, ślizgów i upadków w miejscach publicznych, błędów medycznych, kradzieży pojazdów (z AC) i wielu innych

SZKOLENIA

szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjno-motywacyjne dotyczące zakładania oraz funkcjonowania stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich, udzielanie informacji o źródłach dofinansowania działalności organizacji pozarządowych - stowarzyszeń, fundacji i innych

WYBIERZ DOFINANSOWANIE DLA SIEBIE

Osoby fizyczne

podejmowanie działalności gospodarczej

Podmioty publiczne

gminy, powiaty, ośrodki kultury, biblioteki

Osoby fizyczne

program czyste powietrze

Spółdzielnie i wspólnoty

Przedsiębiorcy

Stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich

SKORZYSTAJ Z KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PROJEKTÓW

Opracowanie koncepcji

Wniosek o dofinansowanie

Koordynacja realizacji

Rozliczanie projektu

O MNIE

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku politologia, specjalność administracja samorządowa oraz administracja europejska.
Mam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej związanej głównie z pozyskiwaniem dotacji unijnych i krajowych, koordynowaniem projektów i rozliczaniem grantów. Od 10 lat pozyskuję też dotacje dla stowarzyszeń, z którymi współpracuję lub jestem ich członkiem. Posiadam 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową (kierownik biura/prezes zarządu) oraz 4-letnie w zarządzaniu gminą (wójt w kadencji 2014-2018).
Specjalizuję się w przygotowaniu koncepcyjnym, sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej, koordynacji oraz rozliczaniu wniosków o dofinansowanie ze środków m.in.: PROW 2014-2020, WRPO, FIO, WFOŚiGW, programów rządowych, PISOP, Wielkopolska Odnowa Wsi, samorządowych otwartych konkursów ofert i innych. Dla moich Klientów w ciągu pierwszego roku działalności firmy pozyskałam ponad 1 mln złotych dofinansowania.

1 mln złotych pozyskany dla Klientów

6 lat zarządzania ponad 8-milionowym projektem LGD Kraina 3 Rzek

10 lat pracy dla lokalnych stowarzyszeń

50 inwestycji koordynowanych w latach 2014-2018

WSPÓŁPRACUJEMY