duos_dofinansowanie

D jak DOFINANSOWANIA

  • Oferujemy kompleksową obsługę różnych form dofinansowania (ze środków unijnych i krajowych): projektów twardych  zadań inwestycyjnych; oraz projektów miękkich – imprez kulturalnych i edukacyjnych, integracji społecznej, warsztatów, szkoleń, rozwoju zasobów ludzkich, współpracy partnerskiej.
  • Nasze usługi obejmują pomoc na wszystkich etapach realizacji: opracowania koncepcji przedsięwzięcia, przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, koordynowania realizacji projektu i jego rozliczenia we wniosku o płatność.
  • Naszą ofertę kierujemy do osób fizycznych i prawnych, przedsiębiorców, podmiotów publicznych (gmin, powiatów, ośrodków kultury i bibliotek) oraz organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich.