duos_dofinansowanie

DOFINANSOWANIA

  • Oferuję kompleksową obsługę różnych form dofinansowania ze środków unijnych i krajowych.
  • Obsługuję m.in. dofinansowania na otwieranie działalności gospodarczej i rozwój firm, dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów, dotacje na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe.
  • Moje usługi obejmują pomoc na wszystkich etapach realizacji: opracowania koncepcji przedsięwzięcia, przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, koordynowania realizacji projektu i jego rozliczenia we wniosku o płatność.
  • Ofertę kieruję do osób fizycznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich.