duos_odszkodowania

ODSZKODOWANIA

Dzięki współpracy z profesjonalną kancelarią oferuję pomoc w uzyskaniu maksymalnej kwoty odszkodowania z polisy OC sprawcy, z polis NW oraz z ZUS:

 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki w pracy
 • Ślizgi i upadki w miejscach publicznych
 • Błędy medyczne
 • Wypadki ze skutkiem śmiertelnym
 • Pobicia przez nieznanych sprawców
 • Kradzieże pojazdów (z AC)
 • Odszkodowania za nieudane wakacje
 • Podważanie ugody i przedawnienia
 • Reprezentowanie w sądzie (karne i cywilne)
 • Pomoc lekarzy i specjalistów dla klientów

Terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie:
3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia,
20 lat w sprawach, w których szkoda wynikła z popełnienia przestępstwa,
2 lata od dnia uzyskania przez osobę pełnoletności, w przypadku osób małoletnich.