duos_warsztaty

S jak SZKOLENIA

  • Oferujemy profesjonalne szkolenia i warsztaty bądź spotkania informacyjno-motywacyjne w obszarze zakładania oraz funkcjonowania stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich, skutecznej komunikacji oraz efektywnej współpracy w zespole.
  • Udzielamy informacji o źródłach dofinansowania działalności organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji, a także grup nieformalnych.
  • Podpowiadamy, jak w oparciu o wiedzę o stylach zachowań poprawić komunikację w zespole, wzmocnić efekty Waszego wspólnego działania, zapobiec wypaleniu zawodowemu bądź społecznemu i podtrzymać radość ze wspólnych przedsięwzięć 🙂